Kraniální rekonstrukce

Kraniální implantát na míru pacienta je individuální zdravotnický prostředek určený ke korekci kraniálního defektu. Je naplánován přesně na míru konkrétního pacienta, podle 3D obrazových dat jeho CT vyšetření. Implantáty jsou vyráběny různými technologiemi a z různých materiálů, podle stavu a konkrétních potřeb jednotlivých pacientů. K lebce jsou implantáty připevněny standardními prostředky, jako jsou: fixační dlažky, craniofixy, šití atd. Pro provedení přesné resekce lebky v jedné operaci s implantací slouží řezací lebeční šablony.

 BoneForm (BFC)

BoneForm (BFC)

Implantát je vytvarován z kostního cementu (PMMA) ve speciální formě ve sterilních podmínkách přímo na operačním sále během operace. Forma je naplánována na míru konkrétního pacienta podle 3D obrazových dat jeho CT vyšetření. Vyrobena je CNC frézováním z certifikovaného polymerního materiálu.

Implantát je možné ve formě vytvářet opakovaně, např. v případě infekce, úrazu nebo jiných komplikací. Pro snížení rizika infekce je možné pro výrobu implantátu použít kostní cement s antibiotikem.

Titanový kraniální implantát (TCI)

Titanový kraniální implantát (TCI)

Implantát je naplánován přesně na míru konkrétního pacienta podle 3D obrazových dat jeho CT vyšetření. Je vyroben technologií 3D tisku z certifikované, velmi pevné a výborně biokompatibilní titanové slitiny Ti-6Al-4V. Použitá výrobní technologie a materiál umožňují efektivně realizovat korekci velmi rozsáhlých a geometricky složitých kraniálních defektů.

PEEKový kraniální implantát (PCI)

PEEKový kraniální implantát (PCI)

Jedná se o nejvyšší standard kvality individuálních kraniálních implantátů. Implantát je naplánován přesně na míru konkrétního pacienta, podle 3D obrazových dat jeho CT vyšetření. Je vyroben přesným 3D CNC frézováním z certifikovaného biokompatibilního polymeru PEEK-OPTIMATM od firmy Invibio. Jedná se o jeden z nejlepších současných materiálů pro implantáty jak z hlediska mechanických a tepelných vlastností, tak z hlediska biokompatibility a chemické odolnosti.

Řezací lebeční šablona

Řezací lebeční šablona

Řezací lebeční šablona umožňuje v jedné operaci provést přesnou resekci zasažených lebečních kostí a rekonstrukci vzniklého lebečního defektu kraniálním implantátem. Jedná se o onkologické případy, kostní infekce nebo traumata, kdy není nutné nechat lebku otevřenou.

Šablonu je možné kombinovat se všemi druhy kraniálních implantátů. Je naplánována přesně na míru konkrétního pacienta, podle 3D obrazových dat jeho CT vyšetření, spolu s navazujícím kraniálním implantátem. Vyrobena je CNC frézováním nebo 3D tiskem z certifikovaných polymerních materiálů nebo 3D tiskem z titanu pro titanové kraniální implantáty.

Příklady kraniálních
rekonstrukcí

Rekonstrukce dvojnásobného kraniálního defektu. Implantáty jsou vytvarovány během operace z kostního cementu ve formách.
Rekonstrukce laterálního kraniálního defektu. Implantát je během operace vytvarován z kostního cementu ve formě.
Rekonstrukce laterálně čelního kraniálního defektu. Části děleného implantátu jsou vytvarovány během operace z kostního cementu ve formách.
Rekonstrukce rozsáhlého čelního kraniálního defektu. Části děleného implantátu jsou vytvarovány během operace z kostního cementu ve formách.
Rekonstrukce rozsáhlého laterálního kraniálního defektu PEEKovým implantátem.
Rekonstrukce čelního kraniálního defektu PEEKovým implantátem.
Rekonstrukce rozsáhlého čelního kraniálního defektu PEEKovým implantátem.
Rekonstrukce kraniálního defektu tenkým titanovým implantátem.
Rekonstrukce laterálního kraniálního defektu tenkým titanovým implantátem.
Rekonstrukce týlního kraniálního defektu tenkým titanovým implantátem.