Rekonstrukce čelistí

Rekonstrukce čelisti na míru pacienta
je soubor individuálních zdravotnických prostředků určených k řešení kostních defektů horní nebo dolní čelisti.

Defekt čelisti je rekonstruován vaskularizovaným autologním kostním štěpem: z fibuly, pánevní kosti nebo lopatky. Kostní štěpy jsou připevněny titanovými fixačními dlahami a šrouby se zamykací hlavou. Pro přesné provedení operace se používají plastové nebo titanové řezací a fixační šablony. Vše je naplánováno přesně na míru konkrétního pacienta, podle 3D obrazových dat jeho CT vyšetření.

Rekonstrukce čelisti s fixačním implantátem (JRF)

Rekonstrukce čelisti s fixačním implantátem (JRF)

Defekt čelisti je rekonstruován vaskularizovaným autologním kostním štěpem: z fibuly, pánevní kosti nebo lopatky. Kostní štěpy jsou připevněny individuálními titanovými fixačními implantáty a šrouby se zamykací hlavou. Pro přesné provedení operace slouží titanové řezací a fixační šablony. Součástí řešení jsou také koncepční modely rekonstruovaných tkání. Vše je naplánováno a vyrobeno technologií 3D tisku přesně na míru konkrétního pacienta, podle 3D obrazových dat jeho CT vyšetření.

Podpora rekonstrukce čelisti (JRG)

Podpora rekonstrukce čelisti (JRG)

Defekt čelisti je rekonstruován vaskularizovaným autologním kostním štěpem: z fibuly, pánevní kosti nebo lopatky. Kostní štěpy jsou připevněny standardními titanovými fixačními dlahami, které jsou ručně ohýbány do naplánovaného tvaru podle 3D modelu rekonstruované čelisti. Podpora rekonstrukční operace je realizována formou plastových řezacích a fixačních šablon a koncepčních modelů rekonstruovaných tkání. Vše je naplánováno a vyrobeno technologií 3D tisku přesně na míru konkrétního pacienta, podle 3D obrazových dat jeho CT vyšetření.

Příklady rekonstrukcí
čelistí

Rekonstrukce dolní čelisti vaskularizovaným autologním kostním štěpem z fibuly s titanovými řezacími a fixačními šablonami a fixačním implantátem.
Rekonstrukce dolní čelisti vaskularizovaným autologním kostním štěpem z fibuly s titanovými řezacími a fixačními šablonami a fixačním implantátem.
Rekonstrukce dolní čelisti vaskularizovaným autologním kostním štěpem z fibuly s titanovými řezacími a fixačními šablonami a fixačním implantátem.
Rekonstrukce horní čelisti vaskularizovaným autologním kostním štěpem z fibuly s titanovými řezacími a fixačními šablonami a fixačním implantátem
Podpora rekonstrukce dolní čelisti dvoupatrovým vaskularizovaným autologním kostním štěpem z fibuly s plastovými řezacími a fixačními šablonami.
Podpora rekonstrukce dolní čelisti vaskularizovaným autologním kostním štěpem z fibuly s plastovými řezacími a fixačními šablonami.
Podpora rekonstrukce dolní čelisti vaskularizovaným autologním kostním štěpem z fibuly s plastovými řezacími a fixačními šablonami.
Podpora rekonstrukce dolní čelisti autologním kostním štěpem z pánve s plastovými řezacími a fixačními šablonami.
Podpora rekonstrukce dolní čelisti autologním kostním štěpem z pánve s plastovými řezacími a fixačními šablonami.
Podpora rekonstrukce dolní čelisti autologním kostním štěpem z pánve s plastovými řezacími a fixačními šablonami.